02191003438
Asset 1

لیست قیمت ورق سیاه

ورق سیاه(ورق گرم)

ورق سیاه که به آنها ورق گرم نیز می گویند در ۲ نوع ورق سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می شود.

برای اندازه گیری کیفیت ورق سیاه از شاخصی به نام ST استفاده میشود که این شاخص در ورق سیاه معمولی بین اعداد ST37 تا ST52 می باشد. این نام گذاری بر اساس مقدار کربن موجود در مواد سازنده ورق است، به گونه ای که ورق ST37 دارای کمترین مقدار کربن و در نتیجه انعطاف پذیری بیشتر نسبت به سایر کیفیت ها و ورق ST52 دارای بیشترین مقدار کربن و در نتیجه انعطاف پذیری خیلی کمی است.

کاربرد ورق سیاه

ورق های نورد گرم (ورق سیاه ) معروفترین ورق فولادی است که با توجه به نوع آن مصارف گوناگونی در صنایع مختلفی از جمله صنعت ساختمان، تانکر سازی، خودروسازی، مخازن خاص، کشتی سازی و صنایع سنگین فلزی و … دارد. رایجترین نوع ورق سیاه از نظر کیفیت ST 37 است که از نظر سختی و منعطف بودن در حد متوسط قرار دارد و بیشترین کاربرد را برای مصارف ساختمانی از قبیله اسکلت سازی – سوله سازی و… دارد. از ورق سیاه صنعتی در مصارف و پروژه های صنعتی از قبیل سد سازی، پروژه های پتروشیمی، مخزن سازی و…. استفاده می شود.

برخی ورق های فولادی در گروه گرم(سیاه) نیز قرار دارند . که قابل کشش می باشند و از آنها برای ساخت بدنه کشتی و ماشین آلات سنگین قابل استفاده اند این گروه معمولا شامل ورقهای که از نظر انعطاف نرم تر هستند از جمله DD۱۱و DD۱۲و DD۱۳و همچنین STW۲۲و STW ۲۴ می باشند برخی دیگر در گروه گرم (سیاه) که دارای سختی و زیاد و انعطاف کمتر هستند برای مصارفی از جمله تولید لوله های تحت فشار و مخازن نفتی و غیره با استانداردهای SPHT۱-SPHT۲-SPHT۳-SPHT۴ همچنین ورق های A۲۸۵ با گرید GR سی (C) با ۹۰ A۵۹۶ با گرید GR ۵۵ تا ۹۰ نیز برای مخازن تحت فشار و سیلندرهای فشار قوی مورد استفاده قرار می گیرند.

ابعاد فیزیکی ورق گرم ورق سیاه

به دو شکل وارد بازار می شود: رول و شیت (البته تا ضخامت ۱۵ میل فقط در دو شکل رول و یا شیت وارد بازار شود و از سایز ۱۵ میل به بالا تنها به صورت شیت خام وارد بازار می شود.) هر دوی این دو شکل ورق قابل برش به سایز های مختلف می باشد.

نمایش

برند های منتخب

فولاد مبارکه
فولاد کاویان
اکسین
قطعات
فولاد قائم

 

لیست قیمت ورق سیاه ST37 فولاد مبارکه اصفهان

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
1001
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 2000 عرض 1000
2
تهران
1770002000
1002
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 2500 عرض 1250
2
تهران
1730002000
1003
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
3
تهران
1660002000
1004
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
4
تهران
1640002000
1005
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
5
تهران
1400002000
1006
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
6
تهران
1400002000
1007
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
8
تهران
1400002000
1008
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
10
تهران
1445002000
1009
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
12
تهران
1445002000
1010
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
15
تهران
1445002000

 

لیست قیمت ورق سیاه ST37 فولاد کاویان

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
2001
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
8
اهواز
1480002000
2002
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
10
اهواز
1480002000
2003
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
12
اهواز
1480002000
2004
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
15
اهواز
1400002000
2005
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
20
اهواز
1395002000
2006
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
25
اهواز
1400002000
2007
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1250
30
اهواز
1400002000
2008
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1250
35
اهواز
1400002000
2009
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1250
40
اهواز
1400002000
2010
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1250
10
اهواز
تماس
2011
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1250
12
اهواز
تماس
2012
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
15
اهواز
1420002000
2013
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
20
اهواز
1420002000
2014
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
25
اهواز
1420002000
2015
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
30
اهواز
1420002000
2016
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
35
اهواز
1420002000
2017
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
40
اهواز
1420002000
2018
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
45
اهواز
تماس
2019
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
50
اهواز
تماس
2020
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
55
اهواز
تماس
2021
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
60
اهواز
تماس

 

لیست قیمت ورق ST37 سیاه فولاد اکسین

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
3001
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
8
تهران
2420002000
3002
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
10
تهران
1740002000
3003
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
12
تهران
1920002000
3004
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
15
تهران
1600002000
3005
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
20
تهران
1510002000
3006
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
25
تهران
1470002000
3007
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
30
تهران
1490002000
3008
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
35
تهران
تماس
3009
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
40
تهران
1580002000
3010
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
45
تهران
تماس
3011
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
50
تهران
تماس
3012
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
55
تهران
تماس
3013
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
60
تهران
تماس
3014
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
65
تهران
تماس
3015
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
70
تهران
تماس

 

لیست قیمت ورق سیاه ST37 قطعات

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
4001
ورق سیاه قطعات عرض 1200
8
کارخانه
1310001000
4002
ورق سیاه قطعات عرض 1200
10
کارخانه
1310001000
4003
ورق سیاه قطعات عرض 1200
12
کارخانه
1310001000
4004
ورق سیاه قطعات عرض 1200
15
کارخانه
1310001000
4005
ورق سیاه قطعات عرض 1200
8
تهران
1320001000
4006
ورق سیاه قطعات عرض 1200
10
تهران
1320001000
4007
ورق سیاه قطعات عرض 1200
12
تهران
1320001000
4008
ورق سیاه قطعات عرض 1200
15
تهران
1320001000

 

لیست قیمت ورق سیاه ST37 فولاد قائم:

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
5001
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
20
اصفهان
تماس
5002
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
25
اصفهان
تماس
5003
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
30
اصفهان
تماس
5004
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
35
اصفهان
تماس
5005
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
20
تهران
1315001500
5006
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
25
تهران
1315001500
5007
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
30
تهران
1315001500
5008
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
35
تهران
1315001500

 

لیست قیمت ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه:

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
6001
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
3
تهران
تماس
6002
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
4
تهران
1850000
6003
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
5
تهران
1600000
6004
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
6
تهران
1600000
6005
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
8
تهران
1600000
6006
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
10
تهران
1600000
6007
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
12
تهران
1600000
6008
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
15
تهران
1600000

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم