02191003438
Asset 1

لیست قیمت ورق رنگی

ورق رنگی

قیمت ورق رنگی وابسته به قیمت ورق گالوانیزه می باشد.

ورق رنگی یکی از زیر مجموعه های ورق گالوانیزه می باشد.

دلیل این موضوع را در تولید این محصول می توان پیدا کرد.

تولید این ورق با انجام فرآیند رنگ زدن بر ورق گالوانیزه صورت میگیرد.

کاربرد:

کاربرد این ورق عبارت است از صنايع ساختماني : سقف و بدنه انبارها و كارگاهها ، سقف كاذب ، نماي داخلي و خارجي ساختمانها .

لوازم خانگي : بدنه خارجي يخچال ، آبگرمكن ، اجاق گاز ، ماشين لباس شويي و …

صنايع فلزی : كابينت، تجهيزات اداري، پارتيشن، بدنه کامپيوتر و …

صنعت حمل ونقل : ساخت كانتينر ، سردخانه ها و كاروانهاي ثابت و متحرك و ….

رئال ورق رنگی چیست؟

این ورق بر خلاف ورق سیاه در رنگ های متنوعی تولید می شود که دارای استاندارد جهانی می باشند. این استاندارد به نام رئال رنگ شناخته می شود.

این ورق در فرم های مختلف کرکره ای،شادولاین،سفال،هلالی یا سینوسی،هشتی و شیروانی تولید می شوند.

ورق رنگی تقریبا در ۱۶ رئال عرضه می شودکه عبارتند از:

سفید یخچالی – رئال ۹۰۱۶،کرم – رئال ۹۰۱۰ قرمز – رئال ۳۰۰۰،قرمز گوجه ای – رئال ۳۰۲۰ آبی نیسانی – رئال ۵۰۱۵،آبی کاربنی – رئال ۵۰۱۸ نارنجی – رئال ۲۰۰۴و رئال ۲۰۰۳،زرد – رئال ۱۰۲۳ زرد لیمویی – رئال ۱۰۲۸،بنفش – رئال ۴۰۰۵ سبز چمنی – رئال ۶۰۲۴،سبز تیره – رئال ۶۰ ۱۸ صورتی – رئال ۴۰۰۳،قهوه ای رنگ سفال – رئال ۸۰۰۴ قهوه ای سوخته– رئال ۸۰۱۸

ابعاد ورق رنگی

از آنجایی که این ورق فقط به صورت رول تولید می شود و استاندارد این رول ها دارای عرض ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر می باشد بایستی که ابعاد را بر پایه این مشخصات درخواست داد.

نمایش

لیست قیمت ورق گالوانیزه رنگی:

لیست قیمت ورق گالوانیزه رنگی:

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
1201
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قرمز(3000)
0/16
اصفهان/تهران
تماس
1202
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفال(8004)
0/16
اصفهان/تهران
تماس
1203
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قهوه ای سوخته(8017)
0/16
اصفهان/تهران
تماس
1204
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفید(9016)
0/16
اصفهان/تهران
تماس
1205
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 صورتی(4003)
0/18
اصفهان/تهران
تماس
1206
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 بنفش(4004)
0/18
اصفهان/تهران
تماس
1207
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفال(8004)
0/18
اصفهان/تهران
تماس
1208
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 پرتقالی(1028)
0/23
اصفهان/تهران
تماس
1209
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 نارنجی(2004)
0/23
اصفهان/تهران
تماس
1210
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قرمز(3000)
0/23
اصفهان/تهران
تماس
1211
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 آبی(5015)
0/23
اصفهان/تهران
تماس
1212
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفال(8004)
0/23
اصفهان/تهران
تماس
1213
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قهوه ای سوخته(8017)
0/23
اصفهان/تهران
تماس
1214
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفید(9016)
0/23
اصفهان/تهران
تماس
1215
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 بنفش(4004)
0/25
اصفهان/تهران
تماس
1216
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفال(8004)
0/25
اصفهان/تهران
تماس
1217
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 نارنجی(2004)
0/28
اصفهان/تهران
تماس
1218
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قرمز(3000)
0/28
اصفهان/تهران
تماس
1219
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 آبی(5015)
0/28
اصفهان/تهران
تماس
1220
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفال(8004)
0/28
اصفهان/تهران
تماس
1221
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قهوه ای سوخته(8017)
0/28
اصفهان/تهران
تماس
1222
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفید(9016)
0/28
اصفهان/تهران
تماس
1223
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفید(9016)
0/30
اصفهان/تهران
تماس
1224
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 پرتقالی(1028)
0/35
اصفهان/تهران
تماس
1225
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 نارنجی(2004)
0/35
اصفهان/تهران
تماس
1226
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قرمز(3000)
0/35
اصفهان/تهران
تماس
1227
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 آبی(5015)
0/35
اصفهان/تهران
تماس
1228
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سبز(6024)
0/35
اصفهان/تهران
تماس
1229
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفال(8004)
0/35
اصفهان/تهران
تماس
1230
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قهوه ای سوخته(8017)
0/35
اصفهان/تهران
تماس
1231
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفید(9016)
0/35
اصفهان/تهران
تماس
1232
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 پرتقالی(1028)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1233
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 نارنجی(2004)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1234
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قرمز(3000)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1235
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 آبی(5015)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1236
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سبز(6024)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1237
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفال(8004)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1238
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قهوه ای سوخته(8017)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1239
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفید(9016)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1240
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 پرتقالی(1028)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1241
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 پرتقالی(1028)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
(سنگین)
1242
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 نارنجی(2004)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1243
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 قرمز(3000)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1244
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 آبی(5015)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1245
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 سبز(6024)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1246
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 سبز(6024)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
(سنگین)
1247
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 صورتی(4003)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1248
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 بنفش(4005)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1249
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 سفال(8004)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1250
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 قهوه ای سوخته(8017)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1251
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 سفید(9016)
0/40
اصفهان/تهران
تماس
1252
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفال(8004)
0/45
اصفهان/تهران
تماس
1253
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 صورتی(4003)
0/45
اصفهان/تهران
تماس
1254
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 بنفش(4005)
0/45
اصفهان/تهران
تماس
1255
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 سبز(6024)
0/45
اصفهان/تهران
تماس
1256
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 پرتقالی(1028)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1257
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 نارنجی(2004)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1258
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 آبی(5015)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1259
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قرمز(3000)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1260
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سبز(6024)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1261
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفال(8004)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1262
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 قهوه ای سوخته(8017)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1263
ورق گالوانیزه رنگی عرض1000 سفید(9016)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1264
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 پرتقالی(1028)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1265
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 نارنجی(2004)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1266
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 قرمز(3000)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1267
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 آبی(5015)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1268
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 سبز(6024)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1269
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 صورتی(4003)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1270
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 بنفش(4005)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1271
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 سفال(8004)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1272
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 قهوه ای سوخته(8017)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
1273
ورق گالوانیزه رنگی عرض1250 سفید(9016)
0/47
اصفهان/تهران
تماس
اگر مطالب فولاد پرایس در حوزه ورق سیاه برای شما مفید بودکلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم