02191003438

ورق سیاه | لیست قیمت ورق سیاه | قیمت روز ورق سیاه

فولاد مبارکه ST32
فولاد کاویان
اکسین
قطعات
فولاد قائم
فولاد مبارکه ST52

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه ST37 فولاد مبارکه اصفهان

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
1001
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 2000 عرض 1000
2
تهران
2200001100
1002
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 2500 عرض 1250
2
تهران
2175001000
1003
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
3
تهران
2055003500
1004
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
4
تهران
2070005000
1005
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
5
تهران
2200005000
1006
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
6
تهران
2260003000
1007
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
8
تهران
2260003000
1008
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
10
تهران
2320002000
1009
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
12
تهران
2260003000
1010
ورق سیاه فولاد مبارکه طول 6000 عرض 1500
15
تهران
2260003000

 

لیست قیمت ورق سیاه ST37 فولاد کاویان

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
2001
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
8
اهواز
تماس
2002
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
10
اهواز
تماس
2003
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
12
اهواز
تماس
2004
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
15
اهواز
2045002000
2005
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
20
اهواز
2045002000
2006
ورق سیاه فولاد کاویان طول 6000 عرض1250
25
اهواز
2045002000
2007
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1250
30
اهواز
2045002000
2008
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1250
35
اهواز
2045002000
2009
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1250
40
اهواز
2045002000
2010
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1250
10
اهواز
تماس
2011
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
12
اهواز
2230002000
2012
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
15
اهواز
2120002000
2013
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
20
اهواز
2120002000
2014
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
25
اهواز
2120002000
2015
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
30
اهواز
2120002000
2016
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
35
اهواز
2120002000
2017
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
40
اهواز
2120002000
2018
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
45
اهواز
تماس
2019
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
50
اهواز
تماس
2020
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
55
اهواز
تماس
2021
ورق سیاه فولاد کاویان عرض1500
60
اهواز
تماس

 

لیست قیمت ورق ST37 سیاه فولاد اکسین

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
3001
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
8
اهواز
303000
3002
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
10
اهواز
2550004000
3003
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
12
اهواز
251000500
3004
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
15
اهواز
2510003000
3005
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
20
اهواز
2360002700
3006
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
25
اهواز
2550005300
3007
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
30
اهواز
2390001500
3008
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
35
اهواز
2450006300
3009
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
40
اهواز
تماس
3010
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
45
اهواز
تماس
3011
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
50
اهواز
2550003500
3012
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
60
اهواز
2530001300
3013
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
70
اهواز
239000300
3014
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
80
اهواز
تماس
3015
ورق سیاه اکسین طول6000 عرض2000
100
اهواز
تماس

 

لیست قیمت ورق سیاه ST37 قطعات

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
4001
ورق سیاه قطعات عرض 1200
8
کارخانه
1950003100
4002
ورق سیاه قطعات عرض 1200
10
کارخانه
1960004100
4003
ورق سیاه قطعات عرض 1200
12
کارخانه
1960004100
4004
ورق سیاه قطعات عرض 1200
15
کارخانه
1960004100
4005
ورق سیاه قطعات عرض 1200
8
تهران
1960003000
4006
ورق سیاه قطعات عرض 1200
10
تهران
1960003000
4007
ورق سیاه قطعات عرض 1200
12
تهران
1960003000
4008
ورق سیاه قطعات عرض 1200
15
تهران
1960003000

 

لیست قیمت ورق سیاه ST37 فولاد قائم:

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
5001
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
20
اصفهان
1980002000
5002
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
25
اصفهان
1980002000
5003
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
30
اصفهان
1980002000
5004
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
35
اصفهان
1980002000
5005
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
20
تهران
200000500
5006
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
25
تهران
200000500
5007
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
30
تهران
200000500
5008
ورق سیاه فولاد قائم طول6000 عرض1000
35
تهران
200000500

 

لیست قیمت ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه:

کد
نام
ضخامت (mm)
تحویل
قیمت
توضیحات بیشتر
6001
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
3
تهران
2353002000
6002
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
4
تهران
2445002000
6003
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
5
تهران
تماس
6004
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
6
تهران
2445002000
6005
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
8
تهران
2400002000
6006
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
10
تهران
2400002000
6007
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
12
تهران
2445002000
6008
ورق سیاه فولاد مبارکه طول6000 عرض1500
15
تهران
2537002000

از ورق سیاه چه میدانید ؟

در تولید ورق سیاه روش ها و عواملی صورت خواهد گرفت ‌. این روش ها باعث استحکام و کاربرد فراوان آن در صنایع خودرو سازی و ساختمان سازی شده است. به این ترتیب شرکت فولاد پرایس قصد دارد در این مقاله شما را با اوراق سیاه و کاربرد این قطعه و مراحل تولید اوراق سیاه آشنا کند.

ورق سیاه چیست؟

ورقه سیاه یکی از ابزارهای مهم و اساسی و البته ضروری در صنعت فولاد است. استفاده های زیادی از اوراق سیاه می توان کرد. اما در مرحله اول بهتر است بدانیم که ورق سیاه چیست و چگونه تولید می شود؟. آهن یکی از ضروری ترین فلزات در دنیای امروز است. بسیاری از وسایل و محصولات با استفاده از آهن ساخته می شوند.

جالب است بدانید که اهن نه تنها به صورت خالص بلکه به صورت ترکیبی هم با محصولات دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. آهن می تواند با فلزات دیگری ترکیب شود. نتیجه این ترکیب محصولات جدیدی است. یکی از محصولات مهمی که از ترکیب آهن با دیگر فلزات تولید می شود، ورق است. از بین انواع ورق های مختلف که امروزه تولید می شوند، hot rolled mild steel از کاربردی ترین محصولات است. در بخش های مختلف مانند خودروسازی، ساختمان سازی و … از ورق سیاه استفاده می شود. ورقه سیاه ؛ انواع اوراق سیاه و … در ادامه سعی داریم توضیحات دقیق تری در مورد hot rolled mild steel و شناسایی آن به شما ارائه دهیم.

تولید اوراق سیاه با استفاده از نورد گرم:

ورقه سیاه جزئی از ورق فولادی است. تقریبا همه ورق های فولادی توسط دو روش نورد گرم و نورد سرد آماده می شوند. هر کدام از این روش ها محصولات متفاوتی را تولید می کنند. محصولاتی که توسط نورد سرد بوجود می آیند شامل ورق روغنی، ورق رنگی و ورق گالوانیزه است. محصولات حاصل از نورد گرم هم ورقه سیاه است. hot rolled mild steel خود دارای انواع مختلفی است. این نوع ورق ها خاصیت ضد سایش دارند و به صورت آجدار موجود هستند. دمای فولاد در تولید اوراق سیاه حائز اهمیت است.

ضخامت های مختلفی می توان برای تولید اوراق سیاه در نظر گرفت. البته چندین ضخامت وجود دارند که رواج بیشتری دارند و کاربردی تر هستند. ضخامت اوراق سیاه در تعییت قیمت آن موثر است. hot rolled mild steel دارای سطحی مات گونه است. هم چنین در دمای بالا تولید می شود. این ویژگی‎ها باعث شده است تا نام hot rolled mild steel بر روی این نوع ورق ثبت شود. معمولا ضخامت اوراق سیاه بیشتر از ضخامت ورق های سرد است. کیفیت آن هم نسبت به ورق سرد کمی پایین تر است. این موضوع باعث شده است تا قیمت ورقه سیاه نسبت به ورق های سرد مانند ورق روغنی کمتر باشد.

آشنایی با انواع ورقه سیاه در صنعت:

ورقه سیاه را بر اساس نوع تولید آن، شکل ظاهری، نحوه ترکیب با محصولات و ورق های فلزی دیگر به انواع مختلفی تقسیم بندی می کنند. اگر بخواهیم از انواع hot rolled mild steel بر اساس ظاهر صحبت کنیم، دو نو ع دسته بندی در این حیطه وجود دارد.

 • اوراق سیاه رول شده: در ابتدا باید بگوییم که طول این نوع ورق، بسته به نیاز مشتری است. یعنی محدودیتی برای آن در نظر نگرقته شده است. اما عرض آن نسبت به ضخامتی که محصول دارد متفاوت است. ضخامت ورق رول شده معمولا بین 5/1 تا 16 میلی متر است. عرض ورق کلاف هم بسته به ضخامت آن 100-125-150-200 سانتی متر است.
 • ورقه سیاه شیت: ضخامت ورق شیت از 15 میلی متر به بالا وجود دارد. در واقع هر سایز و ابعادی را می توان برای آن در نظر گرفت. اما برخی از ابعاد مانند 1000*2000 و 1250*2500 رایج تر و کاربردی تر هستند.
 •  

ورق سیاه

 

حال می خواهیم ورق سیاه را بر اساس نوع ترکیب فولاد آن و کاربرد آن دسته بندی کنیم.

 • اوراق سیاه صنعتی و معمولی: ورقه سیاه صنعتی و معمولی دارای دو استاندارد هستند. ST52 استانداردی برای ورق سیاه صنعتی و ST37 برای hot rolled mild steel معمولی است. ST یک نماد و مخففی از واژه انگلیسی Strength به معنی قدرت و مستحکم بودن است. عددی که بعد از ST قرار می گیرد به معنای میزان سختی black sheet بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. سوال اینجاست که این میزان از سختی بر چه اساسی تعیین می شود؟. در واقع آن میزان از کربنی که در فولاد نهفته است، میزان سختی انواع ورق سیاه را مشخص می کند.

توجه فرمایید که ورق معمولی با استاندارد ST37 درصد کربن کمتری در خود دارد. طبیعی است که میزان سختی آن هم کمتر است. به همین دلیل در صنایع ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا این صنایع سبک تر هستند. البته ورق صنعتی با استاندارد ST52 در ترکیب خود دارای درصد کربن بیشتری است. به همین دلیل می توان در صنایع سنگین تری از این نوع ورق استفاده کرد. به طور کل درصد عناصر شیمیایی در hot rolled mild steel معمولی و صنعتی متفاوت است. این عناصر تعیین کننده نوع ورق هستند. گوگرد، فسفر، سیلسیم، منگنز، کربن و… از انوع این مواد شیمیایی به کار برده شده در ورقه سیاه هستند.

چگونگی تخمین قیمت اوراق سیاه:

برای بررسی ورق نورد گرم، عوامل زیادی دخیل هستند. عوامل خارجی در قیمت این نوع ورق بسیار تاثیرگذار هستند. منظور از عوامل خارجی همان قیمت ارز و دلار و تورم و … است. چگونگی تولید ورق سیاه هم در قیمت آن تفاوت ایجاد می کند. برای مثال وزن اوراق سیاه ، ترکیب و هم چنین ضخامت آن در این قیمت گذاری موثر است. حتی گاهی میزان تقاضا برای hot rolled mild steel هم باعث ایجاد افزایش و یا کاهش قیمت آن می شود.

کاربرد اصلی ورق سیاه در صنعت:

hot rolled mild steel در صنعت های مختلفی کاربرد دارد. در واقع می توان به دید یک ماده اولیه برای تولید مواد اصلی به آن نگاه کرد. صنایع مختلفی از اوراق سیاه استفاده می کنند. در ادامه شما را با این نوع صنایع آشنا می کنیم.

 • از جمله کاربردهای اوراق سیاه در مصالح ساختمانی است. برای مثال در تولید آبگرمکن و تیرآهن و … از ورقه سیاه استفاده می شود. این ورق می تواند در قطعات مختلف ساختمان کاربرد داشته باشد.
 • در صنعت خودرو هم ورقه سیاه نقش خود را نمایان می کند. برای تولید رینگ چرخ خودرو از ورقه سیاه استفاده می شود. بدنه خودرو هم نیاز به hot rolled mild steel برای تولید دارد.
 • در تولید قطعات و تجهیزات کشاورزی از ورق سیاه استفاده می شود. برای مثال برای تولید دسته بیل های مختلف از آهن و ورق_سیاه استفاده می شود.
 • در حوزه کشتی سازی و ساخت انواع قطعات مختلف و مرتبط آن اوراق سیاه کاربرد دارد.

همانطور که گفتیم در صنایع سبک از ورق معمولی با گرید ST37 استفاده می شود . برای صنایع سنگی مانند تانکرسازی و … از گرید ST52 استفاده می شود.

ورق سیاه

 

ورق های فولادی و مقایسه آنها:

اگر بخواهیم به طور کلی در مورد ورق های فولادی صحبت کنیم، می توانیم بگوییم که ورق فولادی به دو شکل در بازار وجود دارند و در اختیار مشتری قرار می گیرند. اولین مورد به شکل شیت هایی است که به صورت هایی برش خورده اند و دارای اندازه های مشخصی هستند. شکل بعدی هم به صورت کلاف است.

در واقع روش تولید ورق های فلزی به دو صورت نورد گرم و نورد سرد است. محصولاتی که توسط نورد سرد تولید می شوند، شامل ورق روغنی، ورق گالوانیزه و… هستند. محصولاتی هم که تسط نورد گرم تولید می شوند شامل ورقه سیاه و … هستند. هر کدام از این ورق ها خود دارای انواع مختلفی هستند. در ادامه این مطلب می خواهیم در مورد انواع اوراق سیاه و مقایسه آنها بپردازیم.

برای اطلاع از افزایش قیمت فولاد در بازار ،  نقش ورق سیاه در صنعت خودرو سازی و معرفی انواع ورق سیاه به مقاله گروه فولاد پرایس در خبرگزاری ایسنا مراجعه نمایید.

 

مقایسه ورق سیاه ST37 با ورقه سیاه ST52:

ورقه سیاه ST37 یک نوعی از اوراق سیاه است. این ورق کاربردهای فراوانی دارد. اما بیشتر در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. میزان کربنی که در این نوع ورق به کار برده است شده است، میزان کمی است. به همین علت استحکام خوبی دارد. در واقع همین موضوع استحکام بالا باعث شده است تا از ورق ST37 در صنایع ساختمان سازی استفاده شود. لذا همانطور که می دانید در بحث ساختمان سازی مهم ترین مسئله استحکام است. ضخامتی که تقریبا این ورق دارد، حدود 6/1 تا16 میلی متر است. قیمت ورقه سیاه ST37 بستگی به عوامل مختلفی دارد. معمولا تفاوت قیمت این نوع ورق بستگی به ضخامت و وزن آن دارد.

ورق ST52 هم نوع دیگری از اوراق سیاه است. این ورق هم در صنعت ساختمان سازی و صنایع مختلف کاربرد دارد. یکی از دلایلی که باعث شده است تا این نوع ورق مورد توجه قرار بگیرد، مقاومت بالای ان است. این ورق وزن های بسیار بالا را به راحتی تحمل می کند. اما سوال اینجاست که چه چیزی باعث شده است تا این نوع ورقه سیاه مقاومت بالایی پیدا کند؟. بله قطعا مواد تشکیل دهنده آن باعث این مقاومت شده است. سیلیسیوم و منگنز باعث شده اند تا مقاومت اوراق سیاه ST52 بالا برود. به همین دلیل از این نوع hot rolled mild steel معمولا در ماشین کاری استفاده می شود. اما در صنعت های مختلف دیگری مانند پل سازی، ماشین های سنگین و تولید و ساخت ریل و … هم از ورقه سیاه ST52 استفاده می شود. اندازه های مختلفی از این نوع ورق در بازار وجود دارد.

 

 مقایسه ورق سیاه با ورق روغنی:

همانطور که قبلا هم توضیح داده ایم اوراق سیاه طی فرآیندی تولید می شود که نورد گرم در آن دخیل است. اما آن دسته از ورق هایی که به ورق روغنی معروف هستند، توسط نورد سرد تولید می شوند. حال باید به تفاوت های میان ورق سیاه و ورق روغنی بپردازیم. کسانی که می خواهند اقدام به خرید ورق سیاه و ورق روغنی کنند، باید تفاوت های اصلی میان این دو را بدانند. پس بهتر است قبل از خرید، این مقاله را به طور کامل مطالعه کنید.

شاید در اولین مرحله متوجه تفاوت در روش تولید این دو ورق شوید. اما باید بدانید فولاد به کار برده شده در تولید این دو ورق کاملا شبیه به هم نیستند. کیفیت فولادی که در تولید نورد گرم و در نهایت اوراق سیاه منجر می شود، نسبت به فولاد نورد سرد کمتر است. در نتیجه می توان گفت که hot rolled mild steel از نظر فولاد کیفیت پایین تری نسبت به ورق روغنی دارد. ورق های سیاه بعد از اینکه تولید می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. آنها نیازی به گرمای دوباره ندارند. باید مدت زمانی بگذرد تا گرمای ورقه سیاه کاهش پیدا کند. در این حین حجم آنها هم به مرور کمتر می شود. باز هم یک مقایسه دیگر می توان برای ورقه سیاه و و ورق روغنی در نظر گرفت. در تولید ورقه سیاه نمی توان سایز و شکل فولاد را خیلی تغییر داد. اما در ورق روغنی به راحتی می توان این کار را انجام داد.

مقایسه دقیق کیفیت ورق سیاه و ورق روغنی:

روش های تولید و هم چنین نوع دستگاه ها در روش نورد گرم بسیار پیشرفته و تکامل یافته هستند. در نتیجه محصولات حاصل از تولیدات نورد گرم مانند ورق سیاه بسیار مرغوب و باکیفیت هستند. یکی از علت های گرانی دستگاه های نورد گرم این است که تولیدات آنها مانند ورقه سیاه دارای تقاضای زیادی در جامعه امروزی است. معمولا برای محصولاتی که سایز و حجم بیشتری دارند، از ورق گرم استفاده می کنند.

محصولات حاصل از نورد سرد مانند ورق روغنی هم دارای کیفیت بسیار بالایی هستند. اگر به میلگردهای حاصل از نورد سرد توجه کنید، به خوبی می توانید بفهمید که این میلگردها از میلگردهای حاصل از نورد گرم کیفیت بهتر و سختی بالاتری دارند. البته جالب است بدانید که ورقه سیاه نسبت به ورق روغنی دارای استحکام بسیار بهتر و بالاتری است. زیرا میزان کربن در تولیدات محصولات نورد گرم بیشتر است. به همین علت معمولا مشتریان ورقه سیاه به دنبال استحکام محصول هستند. آنها هیچ گونه توجهی به شکل ظاهری محصول ندارند. در واقع ویژگی های مکانیکی و مقاومت برای آنها اهمیت بیشتری نسبت به شکل ظاهری دارد.

ورق سیاه

 

 

 

مقایسه قیمت ورقه سیاه با محصولات نورد سرد:

بحث قیمت از جمله مواردی است که مشتری توجه زیادی به آن دارد. مشتریان سعی دارند ابتدا از قیمت این محصولات آگاهی پیدا کنند. میزان نرخ این محصولات هر ساله متغیر است. حتی در طول سال هم شاهد اختلاف قیمت خواهیم بود. زیرا این محصولات معمولا با افزایش و کاهش دلار و … بالا پایین می شوند. اما به طور کلی قیمت محصولات حاصله از نورد سرد مانند ورق روغنی و ورق گالوانیزه حدود دو برابر بیشتر از hot rolled mild steel است. حتما برای شما هم سوال است که این اختلاف قیمت ناشی از چیست؟. باید بگوییم علت اصلی این تفاوت قیمت، این است که مراحل تولید محصولات نورد سرد پیچیده تر است.

مشتریان معمولا قبل از خرید hot rolled mild steel و ورق روغنی و … از چندین سایت و مراکز معتبر استعلام قیمت می گیرند. امروزه بیشتر محصولات به صورت اینترنتی و در سایت ها قابل خرید و فروش هستند. انواع ورق ها هم به صورت اینترنتی به فروش می رسند. فقط کافی است یک سایت معتبر با سابقه فروش بالا پیدا کنید. سایت فولاد پرایس یکی از همین سایت های معتبر و باتجربه در زمینه فروش انواع ورق های حاصل از نورد گرم و نورد سرد است. به سادگی وارد سایت فولاد پرایس شوید. با مشاوران این سایت ارتباط برقرار کنید. تمامی اطلاعات لازم در مورد نوع خرید و کیفیت و قیمت محصولات را در اختیار شما قرار می دهند.

مقایسه کارایی ورقه سیاه و ورق روغنی:

همانطور که اشاره کردیم نورد گرم برای محصولاتی که سایز و حجم بیشتری دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. شکل متمایزتر این محصولات علت این ماجرا است. در واقع ورق های نورد گرم تولید می شوند. این ورق ها می توانند به عنوان ماده اولیه برای ورق های سرد کاربرد داشته باشند. نورد سرد هم برای محصولاتی مورد استفاده قرار می گیرد که شکل و سایز کوچک تری دارند. در واقع این محصولات انعطاف پذیری بیشتری هم دارند. به هر حال به هر دو نوع ورق در صنعت های مختلف نیاز است. مسئله مهم این است که این نوع ورق ها به صورت صحیح در صنایع مختلف استفاده شوند.

مقایسه و بررسی ورقه سیاه با ورق روغنی:

اولین تفاوت بارزی که بارها در مورد آن صحبت کردیم نحوه ایجاد ورقه سیاه و ورق روغنی است. hot rolled mild steel به واسطه نورد گرم و ورق روغنی به واسطه نورد سرد تولید می شود. مهم ترین دلیل دانستن این تفاوت ها برای خرید ورقه سیاه و ورق روغنی است. کیفیت فولادها در تولید این ورق ها متفاوت است. در نورد گرم فولاد کیفیت به نسبت کمتری نسبت به نورد سرد دارد. در نتیجه این تفاوت ها ورق سیاه نسبت به ورق روغنی دارای کیفیت کمتری است. ورقه سیاه بعد از تولید دیگر نیازی به گرمای دوباره ندارد. زمانی که hot rolled mild steel تولید شود، کمی زمان میبرد تا دمای آن کمتر شود. در همین زمان حجم آن هم کمتر می شود. امکان تغییر سایز و ابعاد در ورق روغنی بیشتر از hot rolled mild steel است.

هنگام خروج ورقه سیاه نمی توان انتظار ابعاد خیلی دقیقی داشت. اگر به سطح hot rolled mild steel  دست بزنید. احساس خشن بودن سطح ورق به شما دست می دهد. زیرا حالتی خشن و زبر دارد.

بررسی کیفیت ورقه سیاه و ورق روغنی:

ورقه سیاه توسط دستگاه های پیشرفته و تکامل یافته ای تولید می شود. محصولات حاصل از این دستگاه های پیشرفته هم کیفیت بالایی دارند. قیمت مناسب hot rolled mild steelیکی از ویژگی های خوب این ورق است. معمولا ورقه سیاه در ابعادی تولید می شود که تقاضای بیشتری در بازار دارد. به هرحال دستگاه های نورد گرم دستگاه های هزینه بر و گرانی هستند. محصولاتی که اندازه بزرگتری هم دارند. از همین دستگاه های نورد گرم تولید می‌شوند.

محصولات حاصل از نورد سرد که همان ورق روغنی را هم شامل می شود کیفیت بالاتر و بهتری دارد.

آنالیز قیمت ورق سیاه با دیگر ورق ها:

از نظر بررسی قیمت ورق سیاه با ورق های حاصل از نورد سرد باید بگوییم که hot rolled mild steel قیمت بسیار پایین تری دارد. ورق روغنی و ورق گالوانیزه که محصول تولید شده از نورد سرد هستند. این محصولات با قیمت بالاتری در بازار معامله می‌شوند. اما این تفاوت قیمت ناشی از چیست؟. اگر به فرآیند تولیدی محصولات حاصل از نورد سرد دقت کنید، متوجه می شوید که فرآیند بسیار سخت تر و پیچیده تر است. به همین دلیل طبیعی است که ورق روغنی دوبرابر black sheet قیمت داشته باشد. هزینه و انرژی بیشتری در تولید ورق سرد صرف می شود که می تواند دلیل این اختلاف قیمت باشد.

 

مقایسه ورقه سیاه با ورق روغنی از لحاظ کاربرد:

فرآیند نورد گرم معمولا برای محصولاتی که سایز بزرگتری دارند، استفاده می شود. دلیل این موضوع هم مشخص است. محصولاتی با سایز و حجم بزرگتر باید از لحاظ شکل متمایزتر باشند. برای محصولات کوچکتر هم نورد سرد بهترین گزینه است. این محصولات احتیاج به تداوم بیشتری دارند. ورق های گالوانیزه و ورق های روغنی که محصول نورد سرد هستند، برای خودرو سازی، ساختمان سازی و … کاربرد دارند. خریداران قبل از خرید باید آگاهی کامل از نوع خرید ورق داشته باشند. دانش خریداران باعث می شود تا بتوانند در انتخاب نوع ورق نسبت به نوع کار خود تصمیم درستی بگیرند.

مزایا و معایبی که ورق سیاه و ورق روغنی دارند:

ابعادی که ورق های گرم دارند، به دقیقی ورق های سرد نیستند. این نورد سرد است که ابعاد بسیار منظم و دقیق را ایجاد می کند. البته این را هم بدانید که شکل های نهایی ورق سرد مانند ورق روغنی و ورق گالوانیزه محدودتر از hot rolled mild steel هستند. ورق سرد دارای اشکال مربع، مسطح و … است. اما نکته مهم در ورقه سیاه این می باشد که از لحاظ انعطاف پذیری قوی تر عمل کرده است. در نتیجه می توان اشکال مختلفی برای ورق-سیاه ایجاد کرد. این شکل و ظاهر بستگی به نیاز مشتری دارد.

 ورق سیاه

 

مقایسه فرآیند تولید ورق سیاه و ورق سرد:

فرآیند نورد گرم باعث ایجاد hot rolled mild steel می شود. در این مرحله از تولید تختال باید از قفسه های مختلفی که در نورد قرار دارد، خارج شود. در نتیجه این مراحل، میلگرد، ورق و بعضی دیگر از محصولات ساختمانی تولید می‌شود. حالا ورقی که توسط نورد گرم تولید می شود، می تواند واحد مرحله نورد سرد شود. در واقع ورقه سیاه می‌تواند به عنوان ماده ابتدایی برای تولید ورق های سرد باشد. محصولات دیگر مانند ورق، تسمه و … را با کیفیت و پایداری بالا تولید می کند. در واقع در تولید ورق سرد و گرم توسط نورد های سرد و گرم ضخامت محصول مد نظر است. هر چه ضخامت ورق کمتر می شود طول آن ممکن است بیشتر شود.

لیست قیمت نهایی ورق سیاه:

برای آگاهی از قیمت ورقه سیاه و دیگر ورق ها و هم چنین مقایسه این نوع ورق ها می توانید وارد سایت فولاد پرایس شوید. به دلیل نوسانات متغیر و زیاد قیمت hot rolled mild steel و دیگر ورق ها باید هر روز قیمت ها را چک کنید. با نمایندگان این مجموعه از طریق شماره های موجود در سایت فولاد پرایس ارتباط برقرار کنید. کارشناسان این سایت شما را در خرید black sheet و دیگر ورق های تولید شده از نورد سرد و نورد گرم راهنمایی می کنند. قیمت دقیق و به روز شده را از سایت فولاد پرایس استعلام بگیرید.

این مجموعه محصولاتی با بهترین کیفیت به همراه مناسب ترین قیمت را در اختیار شما قرار می دهد. تهیه بهترین ورق های تولیدی از نورد گرم و سرد از معتبرترین کارخانه ها توسط مجموعه فولاد پرایس صورت می گیرد. در سایت فولاد پرایس جدول وزنی موجود است. طول و عرض و ضخامت ورق مورد نظر خود را در این جدول وارد کنید. وزن ورق به راحتی در اختیار شما قرار می گیرد. ورقه سیاه همان ورق با ارزش و مورد نیازی است که در صنعت های مختلف مورد استفاده قرار می گرد. به همین دلیل این مجموعه سعی دارد با کیفیت و ضمانت تضمین شده ورقه سیاه را وارد عرصه تکنولوژی های مختلف اعم از ساختمان سازی و بدنه خودرو و …کند. علاوه بر ورقه سیاه، ورق روغنی، ورق گالوانیزه و دیگر محصولات هم توسط سایت فولاد پرایس به فروش می رسد. اخبار روز در مورد آهن و انواع ورق ها را در این سایت مشاهده کنید.

 ورق سیاه

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از ورقه سیاه به مقاله کاربرد ورقه سیاه در فولاد پرایس مراجعه کنید. همچنین اگر به دنبال قیمت روز این قطعه در بازار هستید میتوانید به صفحه قیمت ورق سیاه مراجعه کنید.

اگر مطالب فولاد پرایس در حوزه ورق سیاه برای شما مفید بودکلیک کنید!
[کل: 8 میانگین: 5]
دیدگاه کاربران
 • امیر 4 فروردین 1400

  از مطالب مفید فولاد پرایس ممنونم.

  • admin 4 فروردین 1400

   از همراهی شما صمیمانه سپاس گزاریم.

 • سپیده آقایی 4 فروردین 1400

  به دنبال مقاله ای جامع بودم ؛ از گروه فولاد پرایس سپاس گزارم.

  • admin 4 فروردین 1400

   سرکار خانم آقایی
   همرهی شما سبب خرسندیم گروه فولاد پرایس خواهد بود.

 • رضا بشیر زاده 4 فروردین 1400

  لیست قیمت ها را در کجا میتوانم پیدا کنم ؟

  • admin 4 فروردین 1400

   سلام به شما کاربر گرانقدر
   به صفحه اصلی وب سایت مراجعه نمایید ؛ تمامی جداول قیمت ورقه ها در دستردس شما خواهد بود.

 • علی قاسمی 10 فروردین 1400

  از مقاله جامع شما سپاس گزار هستم.

  • admin 10 فروردین 1400

   از همراهی شما خرسندیم.

 • هانیه لطفی 15 فروردین 1400

  اطلاعات خوبی پیرامون ورق سیاه بدست آوردم سپاس از شما.

  • admin 15 فروردین 1400

   در این صفحه اطلاعات جامع تری حوزه ورق سیاه بدست خواهید آورد.

   • آرمان مهدوی 1 اردیبهشت 1400

    برای دستیابی به جداول قیمت های ورق سیاه کجا مراجعه کنیم؟

    • admin 1 اردیبهشت 1400

     برای مشاهده قیمت روز ورق سیاه در صفحه اصلی آیکن قیمت ورق سیاه را انتخاب نمایید.

 • محمد هاشمی 20 اردیبهشت 1400

  اطلاعات در حوزه ورق سیاه کامل بود. سپاس از فولاد پرایس

  • admin 21 اردیبهشت 1400

   جناب هاشمی عزیز
   از همراهی شما با مقاله و جداول قیمت ورق سیاه سپاس گزاریم.

 • مونا دارابی 24 اردیبهشت 1400

  ممنون از اطلاعات دقیق و شفافی که دادید. قیمت ورق سیاه بسیار دقیق بود.

  • admin 24 اردیبهشت 1400

   سرکار خانم دارایی
   از همراهی شما با شرکت فولادپرایس صمیمانه سپاس گزاریم.

 • زهرا ایمانی 24 اردیبهشت 1400

  قیمت ورق سیاه را جداول مربوطه مطالعه کردم.از نظر من فولاد پرایس قیمت های به روزی ارائه میکند

  • admin 24 اردیبهشت 1400

   جداول قیمتی ورق سیاه روزانه به روز رسانی می شوند تا جدید ترین قیمت ورق سیاه را در اختیار شما کاربران گرامی قرار دهیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم